MÜŞTERİLERİMİZE DUYURULURBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararıyla 6361 sayılı Kanununun Geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında; DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş.’nin tasfiyesine karar verilmiştir.

7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18’inci maddesi ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (6361 sayılı Kanun) 50/A maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yapılan değişiklikler kapsamında Fon Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla tasfiye komisyonları oluşturulmuş olup, tasfiye işlemleri bu komisyon tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecektir.

6361 sayılı Kanun’un 50/A maddesinde yer alan; “Bu madde kapsamında tasfiyesine karar verilen şirketlerde müşterilerin sözleşmelerde yer alan finansman kullanma hakları uygulanmaz.” hükmü gereğince herhangi bir tahsisat yapılmayacaktır.

Diğer taraftan;

 • Tasarruf birikimi ödemesi yapan (henüz teslimat almamış/tahsisat yapılmamış müşterilerin) sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurulmuş olup, bu kişilerin daha sonra Tasfiye Komisyonu tarafından yapılacak duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağırılacakları,
 • Finansman döneminde olan (teslimat alan) müşterilerin taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ve düzenli olarak, sadece şirketin aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına ödemelerinin gerektiği, aksi takdirde yasal takibe maruz kalabilecekleri kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 • ALICI ADI: TASFİYE HALİNDE DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş.

  Albaraka Türk Katılım Bankası
  IBAN TR20 0020 3000 3470 0347 0000 01
  Hesap No | Şube Adı | Şube Kodu 34700347-1 | Gebze | 34


  Türkiye Finans Katılım Bankası
  IBAN TR54 0020 6003 1904 2140 2000 02
  Hesap No | Şube Adı | Şube Kodu 4214020-2 | Örnek | 319


  Vakıf Katılım
  IBAN TR27 0021 0000 0004 8237 5000 01
  Hesap No | Şube Adı | Şube Kodu 482375-1 | Altunizade | 19


  Ziraat Bankası
  IBAN TR14 0001 0009 0195 6830 9850 01
  Hesap No | Şube Adı | Şube Kodu 956830098-5001 | Salı Pazarı | 901


  Halkbank
  IBAN TR93 0001 2001 5330 0010 1004 88
  Hesap No | Şube Adı | Şube Kodu 10100488 | A.Adalet Sarayı | 1533  info@degertasarruf.com.tr

  444 00 14